Sürdürülebilirlik Politikalarımız Entegre Yönetim Sistemi Politikası
Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

TEZKİM Tarımsal Kimya A.Ş yönetimi olarak, 

* Bünyesindeki çalışanlara saygılı,haklarını koruyan,insani değerleriön planda tutan, güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı, 

* Çevre boyutunda ki olumsuz etkilerin çözümü için gerekli her türlü çalışmayı taahhütederek çevreye saygılı,ülke ekonomisine katkıda bulunan örnek bir kuruluş olmayı,

 * Çevreyi ve insan sağlığını her zaman ön planda tutarak ürünlerinde en yüksek kaliteye ulaşmayı, 

* İş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara, standartlara ve diğer şartlara uygun şekilde hareket etmeyi ve emniyetli bir ortam sağlamayı, 

* Olası tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı, 

* İSG, çevre ve kalite yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı, 

* Yapılan gözden geçirmeler sayesinde oluşabilecek her türlü olumsuzluklara karşı önceden hazırlıklı olarak en hızlı şekilde çözüme ulaşmayı ve uygunsuzluğu en kısa sürede düzeltmeyi, 

* Yönetim sistemleri ve şirket politikaları kapsamında belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları sağlayarak verimliliği arttırmayı, 

* Sağladığı hizmet ve ürettiği ürünle müşteri beklentisinin çok daha üzerinde bir performans göstererek, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı, 

* Gelişen teknolojiyi kullanarak kuruluşun karlılığını arttırmayı, 

* Enerji verimliliği ve tasarrufuna önem vererek mümkün olan en az enerji kullanımıyla iş yapabilmeyi, 

* Güçlü finansal yapısı ve aile gibi çalışma ortamıyla çalışan memnuniyetini her zaman en üstte tutmayı ve özellikle iş sağlığı ve güvenliği konularında personellere danışılmasını ve personelin katılımını sağlamayı, 

* Tüm çalışanların yetkinliklerinin gelişmesi için eğitim ve grup çalışmalarına önem vermeyi, 

* Engelli personellerin hak ve özgürlüklerine yönelikayrımcılık söz konusu olmaksızın her türlü girişimde bulunmayı, 

* Farkındalık yaratmak için kuruluş içerisindeki tüm bireylerde kalite bilincini oluşturmayı; tüm süreçlere görev ve sorumluluk bilincini yerleştirmeyi taahhüt ederiz.

                                                                                                                                                                                                                   CEO                                                                                                                                                                                                                                Gürkan Anılır