Tezkim Tarımsal Kimya

Mısır Gluten Yemi

Mısır Gluten Yemi, sitrik asit üretiminin sonucunda yan ürün olarak üretilen yüksek protein değerine sahip bir yem katkı maddesidir. Kolay sindirimi ve metabolik rahatsızlıklara sebep olmayan yapısından dolayı yem rasyolarında tercih edilen bir üründür. Zengin içeriği sayesinde, et ve süt üretiminde yüksek verim sağladığı için besi ve sağmal hayvan yetiştiriciliğinde özellikle kullanılmaktadır. TEZKİM Sitrik Asit Tesisi bünyesinde yaklaşık 55.000 kg/gün Mısır Gluten Yemi üretimi gerçekleştirilmektedir.